2023, 6-р сар 03, Бямба гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2018 оны 9-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 9-р сарын тойм гарлаа. 2018, 11-р сар 06, Мягмар гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 9-р сарын тойм гарлаа. Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2018 оны 9-р сарын байдлаар өмнөх сараас -0.1 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үеэс 5.7 хувиар, оны эхнээс 4.6 хувь өсөв.Тус ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 8-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 8-р сарын тойм гарлаа. 2018, 10-р сар 03, Лхагва гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 8-р сарын тойм гарлаа. 2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Засгийн газрын нийт гадаад өр 6.9 тэрбум ам.доллар, Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 27.7 тэрбум ам.доллар болсон байна. Энэ нь ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 7-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 7-р сарын тойм гарлаа. 2018, 8-р сар 31, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 7-р сарын тойм гарлаа.Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд өмнөх сараас 0.5 хувиар нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 7.7 хувиар, оны эхнээс 5.5 хувь өсөв. Тус сард ингэж өсөхөд хүнсний бараа, ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 6-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2018 оны 6-р сарын тойм гарлаа 2018, 8-р сар 01, Лхагва гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 6-р сарын тойм гарлаа.Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2018 оны 6-р сарын байдлаар өмнөх сараас 0.5 хувиар нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 7.2 хувиар, оны эхнээс 5 хувь өсөв. Тус ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 5-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 5-р сарын тойм гарлаа. 2018, 6-р сар 29, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 5-р сарын тойм гарлаа. Тавдугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 7 төгрөг буюу 0.3 хувиар буурч, өмнөх сартай харьцуулахад 10 төгрөг буюу 0.4 ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 4-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 4-р сарын тойм гарлаа. 2018, 6-р сар 06, Лхагва гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 4-р сарын тойм гарлаа. ДНБ 2018 оны 1-р улирлын байдлаар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 3.2 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 17,061 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж эдийн засгийн өсөлт ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал