2024, 2-р сар 28, Лхагва гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2019 оны 5-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2019 оны 5-р сарын тойм гарлаа. 2019, 6-р сар 28, Баасан гариг

2019 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар Засгийн газрын нийт гадаад өр 7.2 тэрбум ам.доллар, Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 29.5 тэрбум ам.доллар болсон байна. Энэ нь өмнөх улирлаас ЗГ-ын өр 1 хувь (79.7 сая ам.доллар), ...

Макро эдийн засгийн 2019 оны 4-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2019 оны 4-р сарын тойм гарлаа. 2019, 5-р сар 28, Мягмар гариг

ДНБ  2019 оны 1-р улирлын байдлаар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 3.5 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 18,338 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж эдийн засгийн өсөлт 8.6 хувиар өсөв.  ДНБ-ий 8.6 хувиар өсөхөд үйлчилгээний салбарын ...

Макро эдийн засгийн 2019 оны 3-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2019 оны 3-р сарын тойм гарлаа. 2019, 5-р сар 01, Лхагва гариг

2018 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар Засгийн газрын нийт гадаад өр 7 тэрбум ам.доллар, Монгол Улсын нийт гадаад өрийнүлдэгдэл 28.7 тэрбум ам.доллар болсон байна. Энэ нь өмнөх улирлаас ЗГ-ын өр 2 хувь (158.8 сая ам.доллар), Улсын ...

Макро эдийн засгийн 2019 оны 2-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2019 оны 2-р сарын тойм гарлаа. 2019, 3-р сар 29, Баасан гариг

Хоёрдугаар сард Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд өмнөх сараас 0.5 хувиар өсч, өмнөх оны мөн үеэс 6.9 хувиар, оны эхнээс 0.5 хувь өсөв. Хүнсний бараа, орон сууц, ус, цахилгаан, хувцас, эм тариа, эмнэлгийнүйлчилгээнийбүлгийн үнэөссөн нь ...

Макро эдийн засгийн 2019 оны 1-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2019 оны 1-р сарын тойм гарлаа. 2019, 3-р сар 05, Мягмар гариг

Нэгдүгээр сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 223 төгрөг буюу 9.2 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай харьцуулахад 12.33 төгрөг буюу 0.4 хувиар нэмэгдэж 2649.68 төгрөг болов. Дэлгэрэнгүй тайлантай танилцахыг хүсвэл ...

Макро  эдийн засгийн 2018 оны 12-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 12-р сарын тойм гарлаа. 2019, 1-р сар 28, Даваа гариг

ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2018 оны 12-р сард өмнөх сараас 3 хувиар нэмэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 26.5 хувиар нэмэгдэж 17.2 их наяд төгрөг болов. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 1784 тэрбум төгрөг ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал