2021, 7-р сар 28, Лхагва гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2019 оны 12-р сарын тойм гарлаа.

2020 оны 1-р сар 30, Пүрэв гариг

2019 оны гуравдугаар улирлын байдлаар Засгийн газрын нийт гадаад өр 7.3 тэрбум ам.доллар, Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 29.9 тэрбум ам.доллар болсон байна. Энэ нь өмнөх улирлаас ЗГ-ын өр 2% (127.5 сая ам.доллар)-иар өссөн бол, Улсын нийт гадаад өр 1% (240 сая ам.доллар)-иар өссөн байна.  Дэлгэрэнгүй тайлантай танилцах бол энд дарна уу.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан