2021, 7-р сар 28, Лхагва гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2019 оны 7-р сарын тойм гарлаа.

2019 оны 9-р сар 09, Даваа гариг

Долоодугаар сард хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2019 оны 7-р сарын байдлаар өмнөх сараас 0.2 хувиар өсч, өмнөх оны мөн үеэс 7.7 хувиар, оны эхнээс 5.1 хувь өсөв. Өмнөх оны мөн үеэс 7.4 хувиар өсөхөд хүнсний бараа, орон сууц, ус, цахилгаан, эм тарианы үнийн дүн нэмэгдсэн хэвээр байна.  Дэлгэрэнгүй тайлантай танилцахыг хүсвэл энд дарна уу.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан