2024, 5-р сар 25, Бямба гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2022 оны 3-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2022 оны 3-р сарын тойм гарлаа 2022, 4-р сар 29, Баасан гариг

Гуравдугаар сард Төсвийн тэнцэл  257.7 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарлаа. Улсын нэгдсэн төсвийн орлого өмнөх жилийн мөн үеэс 102.2 хувиар өссөн бол, зарлага 40 хувиар нэмэгдэж төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 257.7 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарав. Төсвийн ...

Макро эдийн засгийн 2022 оны 2-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2022 оны 2-р сарын тойм гарлаа 2022, 3-р сар 25, Баасан гариг

Хоёрдугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.50 төгрөгөөр нэмэгдэж,  өмнөх сартай харьцуулахад 7.84 төгрөгөөр өсч  2857.20 төгрөг болов. 1-р сард гадаад валютын нөөц 3.9 тэрбум төгрөг буюу өнгөрсөн ...

Макро эдийн засгийн 2022 оны 1-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2022 оны 1-р сарын тойм гарлаа 2022, 3-р сар 05, Бямба гариг

Улсын нэгдсэн төсвийн орлого өмнөх жилийн мөн үеэс 42.1 хувиар өссөн бол, зарлага 66.3 хувиар нэмэгдэж төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 358.30 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарав. Төсвийн алдагдал өнгөрсөн оны мөн үеэс 202.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн ...

Макро эдийн засгийн 2021 оны 12-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2021 оны 12-р сарын тойм гарлаа 2022, 2-р сар 06, Ням гариг

Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2021 оны 12-р сарын байдлаар өмнөх сараас 2.1 хувиар нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 13.4 хувиар, оны эхнээс 13.4 хувь өсөв. 12 дугаар сард өмнөх оны мөн үеэс 13.4 хувиар ...

Макро эдийн засгийн 2021 оны 11-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2021 оны 11-р сарын тойм гарлаа 2022, 1-р сар 03, Даваа гариг

Арваннэгдүгээр сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс -1.05 төгрөгөөр буурч,  өмнөх сартай харьцуулахад 0.02 төгрөгөөр буурч  2848.95 төгрөг болов. 11-р сард гадаад валютын нөөц 4.1 тэрбум төгрөг буюу өнгөрсөн ...

Макро эдийн засгийн 2021 оны 10-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2021 оны 10-р сарын тойм гарлаа 2021, 12-р сар 03, Баасан гариг

2021 оны аравдугаар сард нийт барааны эргэлт 13,169 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оны мөн үеэс 26.3 хувиар нэмэгдсэн бол экспорт өмнөх сараас 25.6 хувь нэмэгдэж, импорт өмнөх оны мөн үеэс 27.2 хувиар нэмэгдэж гадаад худалдааны тэнцэл 1878 сая ам.долларын ашигтай ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал