2023, 3-р сар 24, Баасан гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2020 оны 12-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2020 оны 12-р сарын тойм гарлаа. 2021, 1-р сар 29, Баасан гариг

Арванхоёрдугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 122 төгрөг буюу 4.5 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай харьцуулахад 0.45 төгрөг буюу -0.02 хувиар буурч, өмнөх улирлаас 0.16 хувиар буурч 2849.55 төгрөг ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 11-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2020 оны 11-р сарын тойм гарлаа. 2021, 1-р сар 03, Ням гариг

Арваннэгдүгээр сард нийт  барааны эргэлт 11742 тэрбум төгрөг буюу  өмнөх оны мөн үеэс 7 хувиар буурсан бол экспорт өмнөх сараас 2.8, импорт өмнөх оны мөн үеэс 12.4 хувиар тус тус буурч гадаад худалдааны тэнцэл 1969 сая ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 10-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2020 оны 10-р сарын тойм гарлаа. 2020, 12-р сар 02, Лхагва гариг

Аравдугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 175 төгрөг буюу 6.6 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай харьцуулахад 0.57 төгрөг буюу -0.02 хувиар буурч, өмнөх улирлаас 0.61 хувиар өсч 2853.60 төгрөг болов. Дэлгэрэнгүй танилцах бол энд дарна уу.  ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 9-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2020 оны 9-р сарын тойм гарлаа. 2020, 11-р сар 16, Даваа гариг

ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2020 оны 9-р сард  өмнөх сараас 0.2 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.1 хувиар буурч  17.3 их наяд төгрөг болов. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 1971 тэрбум төгрөг болж, ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 8-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2020 оны 8-р сарын тойм гарлаа 2020, 9-р сар 30, Лхагва гариг

Наймдугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 178.56 төгрөг буюу 6.7 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай харьцуулахад 12.6 төгрөг буюу 0.45 хувиар, өмнөх улирлаас 1.85 хувиар өсч 2,849.10 төгрөг болов. Дэлгэрэнгүй ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 7-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2020 оны 7-р сарын тойм гарлаа 2020, 9-р сар 23, Лхагва гариг

Долоодугаар сард нийт  барааны эргэлт 6730 тэрбум төгрөг буюу  өмнөх оны мөн үеэс 16.6 хувиар буурсан бол экспорт өмнөх сараас 17.1, импорт өмнөх оны мөн үеэс 16.1 хувиар тус тус буурч гадаад худалдааны тэнцэл 846 сая ам.долларын ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал