2024, 7-р сар 15, Даваа гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2017 оны 4-р улирал

2018 оны 4-р сар 09, Даваа гариг


2017 оны 4-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.

Тоймд:

1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм

2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд

3. Онцлох булангаар банкуудын иргэд болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч

аж ахуй нэгжүүдэд олгосон зээлийн талаар

4. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэж эдгээр 13 банкны актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашгийн хэмжээг харуулсан.


Татах: bank_report_mgl_2017Q4.pdf

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан