2024, 2-р сар 28, Лхагва гариг Шилэн данс

Мэдээ

Макро эдийн засгийн 2024 оны 1-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2024 оны 1-р сарын тойм 2024, 2-р сар 22, Пүрэв гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 онд 7.0 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2023 оны 12-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 12-р сарын тойм 2024, 1-р сар 30, Мягмар гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны 3-р улиралд  6.9 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2023 оны 11-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 11-р сарын тойм 2023, 12-р сар 25, Даваа гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны 3-р улиралд  6.9 хувиар өслөө.  

Бизнес эрхлэлт ба Жендэр
Бизнес эрхлэлт ба Жендэр 2023, 12-р сар 19, Мягмар гариг

ЭЗБӨЧСТ-өөс "Бизнес эрхлэлт ба Жендэр" тайланг танилцуулж байна.   

Дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадварын тайлан 2023
Дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадварын тайлан 2023 2023, 11-р сар 30, Пүрэв гариг

Олон Улсын менежментийн хөгжлийн хүрээлэнгийн дэргэдэх Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төвөөс “Дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадварын тайлан 2023”-ыг танилцуулж байна. Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв нь Монгол Улсын мэдээллийг нэгтгэн гаргадаг, албан ёсны түнш байгууллагаар ...

"Эмэгтэй бизнес эрхлэгч" мэдээллийн товхимол, 2023 | Дугаар 4
"Эмэгтэй бизнес эрхлэгч" мэдээллийн товхимол, 2023 | Дугаар 4 2023, 11-р сар 29, Лхагва гариг

ЭЗБӨЧСТ-өөс Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд зориулан бэлтгэдэг мэдээллийн товхимлын 2023 оны 4 дүгээр дугаарыг танилцуулж байна.   

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал