2017, 6-р сар 23, Баасан гариг Шилэн данс

Мэдээ

Монгол Улс “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан”-д 63 орноос 62-рт эрэмбэлэгдлээ
Монгол Улс “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан”-д 63 орноос 62-рт эрэмбэлэгдлээ 2017, 6-р сар 13, Мягмар гариг

“Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төв” (ДӨЧТ, IMD World Competitiveness Center)-ийн дэргэдэх “Олон улсын удирдлагын хөгжлийн хүрээлэн” (ОУУХХ)-ээс жил тутам эрхлэн гаргадаг “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан 2017”-д Монгол Улс 63 улсаас 48.1 оноогоор (100 онооноос) 62-рт ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа 2017, 5-р сар 26, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа. ДНБ 2017 оны 1-р улирлын байдлаар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 3 их наяд төгрөгт хүрч,өмнөх оны мөн үеийнхээс 126.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж эдийн засгийн өсөлт 4.2 ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2016 оны 4-р улирал
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2016 оны 4-р улирал 2017, 5-р сар 15, Даваа гариг

2016 оны 4 улиралын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо. Энэхүү тоймоор банкны салбарын талаарх мэдээ болон банкуудын актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашигт өмнөх улирал, жилтэй харьцуулахад ямар өөрчлөлт гарсаныг харж болно. Мөн энэ улиралын ...

“Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2016” хэвлэгдэн гарлаа
“Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2016” хэвлэгдэн гарлаа 2017, 5-р сар 14, Ням гариг

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс “Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан”-г 2012 оноос эхлэн 5 дахь жилдээ гарган, тайлангийн үр дүнг олон нийтэд танилцуулах хэвлэлийн хурал зохион байгууллаа. Хэвлэлийн хуралд тайланг гаргахад хамтран ажилласан Азийн ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 3-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 3-р сарын тойм гарлаа 2017, 4-р сар 21, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 3-р сарын тойм гарлаа. ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2017 оны 3-р сард өмнөх сарынхаас 0.8 хувиар өсч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.2 хувиар нэмэгдэж 12.6 их ...

“УЛААНБААТАР ХОТЫН ДҮҮРГҮҮДИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН АНХНЫ ТАЙЛАН” бэлэн боллоо.
“УЛААНБААТАР ХОТЫН ДҮҮРГҮҮДИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН АНХНЫ ТАЙЛАН” бэлэн боллоо. 2017, 4-р сар 13, Пүрэв гариг

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв (ЭЗБӨЧСТ) нь Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг цогц байдлаар судалсаар ирсэн билээ. Бид 2010 оноос “Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын тайлан”, 2012 оноос “Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан”-г тус тус жил ...

Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн төлөв байдлыг судалгаа

Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн төлөв байдлыг судалгаа