2017, 8-р сар 20, Ням гариг Шилэн данс

Мэдээ

Макро эдийн засгийн 2017 оны 6-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 6-р сарын тойм гарлаа 2017, 7-р сар 31, Даваа гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 6-р сарын тойм гарлаа.ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2017 оны 6-р сард өмнөх сараас 1.5 хувиар нэмэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.4 хувиар нэмэгдэж 12.9 их наяд ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2017 оны 1-р улирал
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2017 оны 1-р улирал 2017, 7-р сар 17, Даваа гариг

2017 оны 1 улиралын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо. Энэхүү тоймоор банкны салбарын талаарх мэдээ болон банкуудын актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашигт өмнөх улирал, жилтэй харьцуулахад ямар өөрчлөлт гарсаныг харж болно. Мөн энэ улиралын ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 5-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 5-р сарын тойм гарлаа 2017, 6-р сар 30, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 5-р сарын тойм гарлаа. Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2017 оны 5-р сард өмнөх сараас 0.3 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 4.4 хувиар өсч , өмнөх оны эцсээс 3.7 хувиар ...

Монгол Улс “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан”-д 63 орноос 62-рт эрэмбэлэгдлээ
Монгол Улс “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан”-д 63 орноос 62-рт эрэмбэлэгдлээ 2017, 6-р сар 13, Мягмар гариг

“Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төв” (ДӨЧТ, IMD World Competitiveness Center)-ийн дэргэдэх “Олон улсын удирдлагын хөгжлийн хүрээлэн” (ОУУХХ)-ээс жил тутам эрхлэн гаргадаг “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан 2017”-д Монгол Улс 63 улсаас 48.1 оноогоор (100 онооноос) 62-рт ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа 2017, 5-р сар 26, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа. ДНБ 2017 оны 1-р улирлын байдлаар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 3 их наяд төгрөгт хүрч,өмнөх оны мөн үеийнхээс 126.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж эдийн засгийн өсөлт 4.2 ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2016 оны 4-р улирал
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2016 оны 4-р улирал 2017, 5-р сар 15, Даваа гариг

2016 оны 4 улиралын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо. Энэхүү тоймоор банкны салбарын талаарх мэдээ болон банкуудын актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашигт өмнөх улирал, жилтэй харьцуулахад ямар өөрчлөлт гарсаныг харж болно. Мөн энэ улиралын ...

Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн төлөв байдлыг судалгаа

Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн төлөв байдлыг судалгаа