2023, 9-р сар 21, Пүрэв гариг Шилэн данс

Мэдээ

“Жендэрийн мэдрэмжтэй уур амьсгалын санхүүжилт" хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.
“Жендэрийн мэдрэмжтэй уур амьсгалын санхүүжилт" хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. 2022, 11-р сар 18, Баасан гариг

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-нд Green Economy Coalition, Европын холбооны санхүүжилтээр "Жендэрийн мэдрэмжтэй уур амьсгалын санхүүжилт" хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. Хэлэлцүүлэгт БОАЖЯ-ны Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн Үндэсний зохицуулагч ...

Макро эдийн засгийн 2022 оны 9-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2022 оны 9-р сарын тойм гарлаа 2022, 11-р сар 04, Баасан гариг

ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2022 оны 9-р сард өмнөх сараас 0.9 хувиар нэмэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.8 хувиар тус тус өсөж 22.9 их наяд төгрөг болов. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 2565 ...

Дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадварын тайлан 2022
Дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадварын тайлан 2022 2022, 10-р сар 12, Лхагва гариг

Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төв (ДӨЧТ) нь “Дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадварын тайлан 2022”-г эрхлэн гаргалаа. Тус тайланд нийт 63 улс багтсан бөгөөд Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн зүгээс Монгол Улсын мэдээллийг нэгтгэн гаргадаг, албан ...

Макро эдийн засгийн 2022 оны 8-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2022 оны 8-р сарын тойм гарлаа 2022, 9-р сар 29, Пүрэв гариг

2022 оны наймдугаар сард нийт  барааны эргэлт 13.356 тэрбум төгрөг буюу  өмнөх оны мөн үеэс 32.2 хувиар өссөн бол экспорт өмнөх сараас 37.8 хувь, импорт өмнөх оны мөн үеэс 34.1 хувиар нэмэгдэж гадаад худалдааны тэнцэл ...

"Эдийн засгийн хөгжилд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь" үндэсний чуулган зохион байгуулагдав
"Эдийн засгийн хөгжилд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь" үндэсний чуулган зохион байгуулагдав 2022, 8-р сар 30, Мягмар гариг

Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр ойрын хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцэн санал боловсруулж, холбогдох талуудад зөвлөмж хүргүүлэх зорилготой "Эдийн засгийн хөгжилд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь" үндэсний чуулганыг Монгол Улсын ...

Макро эдийн засгийн 2022 оны 7-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2022 оны 7-р сарын тойм гарлаа 2022, 8-р сар 26, Баасан гариг

Долоодугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 304 төгрөгөөр нэмэгдэж,  өмнөх сартай харьцуулахад 28.78 төгрөгөөр өсөж  3153.03 төгрөг болов. 7-р сард гадаад валютын нөөц 2.8 тэрбум төгрөг буюу өнгөрсөн ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал