2024, 5-р сар 25, Бямба гариг Шилэн данс

Мэдээ

Макро эдийн засгийн 2022 оны 12-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2022 оны 12-р сарын тойм 2023, 2-р сар 03, Баасан гариг

Монгол Улсын нийт гадаад валютын албан нөөц 2022 оны 12-р сард өмнөх сараас 15.8% өсөж 3.4 тэрбум ам.долларт хүрэв. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 22% буурсан үзүүлэлт юм.  

Монгол Улс: Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2022
Монгол Улс: Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2022 2023, 2-р сар 01, Лхагва гариг

"МОНГОЛ УЛС: АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ТАЙЛАН 2022"-ыг танилцууллаа. Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс Монгол Улсын 21 аймгийн хөгжлийг харьцуулан үнэлж цогц байдлаар тодорхойлсон Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайланг 2012 оноос эхлэн жил бүр бэлтгэн танилцуулсан. Энэ удаад ...

Макро эдийн засгийн 2022 оны 11-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2022 оны 11-р сарын тойм гарлаа. 2022, 12-р сар 28, Лхагва гариг

2022 оны 11-р сарын "Макро эдийн засгийн тойм" танилцуулж байна. Монгол Улсын нийт гадаад өрийн хэмжээ 2022 оны 3-р улирлын байдлаар 32.45 тэрбум ам.доллар байна. Үүнийг бүтцээр нь задалвал Монгол Улсын Засгийн газрын нийт өрийн хэмжээ 24% ...

Макро эдийн засгийн 2022 оны 10-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2022 оны 10-р сарын тойм гарлаа 2022, 12-р сар 02, Баасан гариг

Нийт хадгаламж 2022 оны 10-р сард 17 их наяд төгрөг болж өмнөх сараас 95.3 тэрбум төгрөг буюу 0.6 хувиар буурсан бол  өнгөрсөн оны мөн үеэс 9.5 хувиар буюу 478.6 тэрбум төгрөгөөр буурав. Тус сард төгрөгийн ...

“Жендэрийн мэдрэмжтэй уур амьсгалын санхүүжилт" хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.
“Жендэрийн мэдрэмжтэй уур амьсгалын санхүүжилт" хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. 2022, 11-р сар 18, Баасан гариг

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-нд Green Economy Coalition, Европын холбооны санхүүжилтээр "Жендэрийн мэдрэмжтэй уур амьсгалын санхүүжилт" хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. Хэлэлцүүлэгт БОАЖЯ-ны Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн Үндэсний зохицуулагч ...

Макро эдийн засгийн 2022 оны 9-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2022 оны 9-р сарын тойм гарлаа 2022, 11-р сар 04, Баасан гариг

ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2022 оны 9-р сард өмнөх сараас 0.9 хувиар нэмэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.8 хувиар тус тус өсөж 22.9 их наяд төгрөг болов. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 2565 ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал