2021, 5-р сар 19, Лхагва гариг Шилэн данс

Мэдээ

Макро эдийн засгийн 2020 оны 2-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2020 оны 2-р сарын тойм гарлаа 2020, 4-р сар 10, Баасан гариг

Хоёрдугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 123 төгрөг буюу 4.7 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай харьцуулахад 12 төгрөг буюу 0.4 хувиар, өмнөх улирлаас 1.8 хувиар өсч 2756.50 төгрөг болов.  ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2019 оны 4-р улирал
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2019 оны 4-р улирал 2020, 4-р сар 06, Даваа гариг

 2019 оны 4-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо. Тоймд: 1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм 2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд 3. Онцлох: Тэтгэврийн зээл 4. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын ...

Ажлын байрны зар
Ажлын байрны зар 2020, 3-р сар 03, Мягмар гариг

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2019 оны 3-р улирал
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2019 оны 3-р улирал 2020, 2-р сар 14, Баасан гариг

2019 оны 3-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо. Тоймд: 1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм 2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд 3. Онцлох: Орон нутгийин зээл олголт 4. Капитал банкнаас бусад 13 банкны ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 1-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2020 оны 1-р сарын тойм гарлаа. 2020, 2-р сар 04, Мягмар гариг

Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2020 оны 1-р сарын байдлаар өмнөх сараас 1.2 хувиар өсч, өмнөх оны мөн үеэс 6.4 хувиар, оны эхнээс 2.1 хувь өсөв. Ингэж өсөхөд хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа, хувцас, бөс ...

Тинк танкын ач холбогдол: Тинк танкийн ирээдүй ба бодлогын зөвлөгөө
Тинк танкын ач холбогдол: Тинк танкийн ирээдүй ба бодлогын зөвлөгөө 2020, 2-р сар 03, Даваа гариг

АНУ-ын Пенсилванийн их сургуулийн дэргэдэх Тинк танкууд болон иргэний нийгмийн хөтөлбөрийн зүгээс 2020 оны Дэлхийн тинк танкуудын индексийг танилцуулахын зэрэгцээ дэлхий даяар 85 улсын 130 хотод “Тинк танкуудын ирээдүй ба бодлогын зөвлөгөө” сэдэвт хэлэлцүүлэг, танилцуулах ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал