2024, 5-р сар 25, Бямба гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

2019 оны 3-р сар 07, Пүрэв гариг

2018 оны 4-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.

Тоймд:

1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм

2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд

3. Орон нутгаарх зээл олголт

4. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэж эдгээр 13 банкны актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашгийн хэмжээ

Татах: bank-report-mgl-2018Q4.pdf

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан