2023, 12-р сар 10, Ням гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2023 оны 10-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 10-р сарын тойм 2023, 11-р сар 27, Даваа гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны 3-р улиралд  6.9 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2023 оны 9-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 9-р сарын тойм 2023, 10-р сар 23, Даваа гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны 2-р улиралд  6.4 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2023 оны 8-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 8-р сарын тойм 2023, 10-р сар 02, Даваа гариг

 

Макро эдийн засгийн 2023 оны 7-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 7-р сарын тойм 2023, 8-р сар 23, Лхагва гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны 2-р улиралд  6.4 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2023 оны 6-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 6-р сарын тойм 2023, 7-р сар 28, Баасан гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны эхний улиралд 7.9 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2023 оны 5-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 5-р сарын тойм 2023, 6-р сар 26, Даваа гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны эхний улиралд 7.9 хувиар өслөө.  

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал