2023, 9-р сар 21, Пүрэв гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2023 оны 7-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 7-р сарын тойм 2023, 8-р сар 23, Лхагва гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны 2-р улиралд  6.4 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2023 оны 6-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 6-р сарын тойм 2023, 7-р сар 28, Баасан гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны эхний улиралд 7.9 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2023 оны 5-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 5-р сарын тойм 2023, 6-р сар 26, Даваа гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны эхний улиралд 7.9 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2023 оны 4-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 4-р сарын тойм 2023, 5-р сар 25, Пүрэв гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 оны эхний улиралд 7.9 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2023 оны 3-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 3-р сарын тойм 2023, 5-р сар 08, Даваа гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2022 онд 4.8 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2023 оны 2-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 2-р сарын тойм 2023, 3-р сар 31, Баасан гариг

2023 оны эхний 2 сарын байдлаар Нүүрсний экспорт өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 6 дахин өсөв.  

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал