2023, 3-р сар 25, Бямба гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2023 оны 1-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2023 оны 1-р сарын тойм 2023, 3-р сар 03, Баасан гариг

Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2022 онд 4.8 хувиар өслөө.  

Макро эдийн засгийн 2022 оны 12-р сарын тойм
Макро эдийн засгийн 2022 оны 12-р сарын тойм 2023, 2-р сар 03, Баасан гариг

Монгол Улсын нийт гадаад валютын албан нөөц 2022 оны 12-р сард өмнөх сараас 15.8% өсөж 3.4 тэрбум ам.долларт хүрэв. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 22% буурсан үзүүлэлт юм.  

Макро эдийн засгийн 2022 оны 11-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2022 оны 11-р сарын тойм гарлаа. 2022, 12-р сар 28, Лхагва гариг

2022 оны 11-р сарын "Макро эдийн засгийн тойм" танилцуулж байна. Монгол Улсын нийт гадаад өрийн хэмжээ 2022 оны 3-р улирлын байдлаар 32.45 тэрбум ам.доллар байна. Үүнийг бүтцээр нь задалвал Монгол Улсын Засгийн газрын нийт өрийн хэмжээ 24% ...

Макро эдийн засгийн 2022 оны 10-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2022 оны 10-р сарын тойм гарлаа 2022, 12-р сар 02, Баасан гариг

Нийт хадгаламж 2022 оны 10-р сард 17 их наяд төгрөг болж өмнөх сараас 95.3 тэрбум төгрөг буюу 0.6 хувиар буурсан бол  өнгөрсөн оны мөн үеэс 9.5 хувиар буюу 478.6 тэрбум төгрөгөөр буурав. Тус сард төгрөгийн ...

Макро эдийн засгийн 2022 оны 9-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2022 оны 9-р сарын тойм гарлаа 2022, 11-р сар 04, Баасан гариг

ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2022 оны 9-р сард өмнөх сараас 0.9 хувиар нэмэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.8 хувиар тус тус өсөж 22.9 их наяд төгрөг болов. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 2565 ...

Макро эдийн засгийн 2022 оны 8-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2022 оны 8-р сарын тойм гарлаа 2022, 9-р сар 29, Пүрэв гариг

2022 оны наймдугаар сард нийт  барааны эргэлт 13.356 тэрбум төгрөг буюу  өмнөх оны мөн үеэс 32.2 хувиар өссөн бол экспорт өмнөх сараас 37.8 хувь, импорт өмнөх оны мөн үеэс 34.1 хувиар нэмэгдэж гадаад худалдааны тэнцэл ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал