2022, 6-р сар 26, Ням гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2020 оны 9-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2020 оны 9-р сарын тойм гарлаа. 2020, 11-р сар 16, Даваа гариг

ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2020 оны 9-р сард  өмнөх сараас 0.2 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.1 хувиар буурч  17.3 их наяд төгрөг болов. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 1971 тэрбум төгрөг болж, ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 8-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2020 оны 8-р сарын тойм гарлаа 2020, 9-р сар 30, Лхагва гариг

Наймдугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 178.56 төгрөг буюу 6.7 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай харьцуулахад 12.6 төгрөг буюу 0.45 хувиар, өмнөх улирлаас 1.85 хувиар өсч 2,849.10 төгрөг болов. Дэлгэрэнгүй ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 7-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2020 оны 7-р сарын тойм гарлаа 2020, 9-р сар 23, Лхагва гариг

Долоодугаар сард нийт  барааны эргэлт 6730 тэрбум төгрөг буюу  өмнөх оны мөн үеэс 16.6 хувиар буурсан бол экспорт өмнөх сараас 17.1, импорт өмнөх оны мөн үеэс 16.1 хувиар тус тус буурч гадаад худалдааны тэнцэл 846 сая ам.долларын ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 6-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2020 оны 6-р сарын тойм гарлаа 2020, 8-р сар 11, Мягмар гариг

Зургаадугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 161.79 төгрөг буюу 3.82 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай харьцуулахад 19.01 төгрөг буюу 0.68 хувиар, өмнөх улирлаас 1.71 хувиар өсч 2816.26 төгрөг болов. Дэлгэрэнгүй ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 5-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2020 оны 5-р сарын тойм гарлаа 2020, 7-р сар 08, Лхагва гариг

Тавдугаар сард, Улсын нэгдсэн төсвийн орлого өмнөх жилийн мөн үеэс 15.4 хувиар буурч, зарлага 27 хувиар нэмэгдсэн бол төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 1490 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарав. Дэлгэрэнгүй танилцах бол энд дарна уу.  

Макро эдийн засгийн 2020 оны 4-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2020 оны 4-р сарын тойм гарлаа 2020, 6-р сар 10, Лхагва гариг

Улсын нэгдсэн төсвийн орлого өмнөх жилийн мөн үеэс  176.4 хувиар, зарлага 278.9 хувиар тус тус нэмэгдсэн бол төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл (643.5) тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарав. Төсвийн алдагдал өнгөрсөн оны мөн үеэс 930 тэрбум төгрөгөөр ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал