2022, 1-р сар 17, Даваа гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2020 оны 4-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2020 оны 4-р сарын тойм гарлаа 2020, 6-р сар 10, Лхагва гариг

Улсын нэгдсэн төсвийн орлого өмнөх жилийн мөн үеэс  176.4 хувиар, зарлага 278.9 хувиар тус тус нэмэгдсэн бол төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл (643.5) тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарав. Төсвийн алдагдал өнгөрсөн оны мөн үеэс 930 тэрбум төгрөгөөр ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 3-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2020 оны 3-р сарын тойм гарлаа 2020, 5-р сар 13, Лхагва гариг

ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2020 оны 3-р сард өмнөх сараас 1.2 хувиар буурч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.7 хувиар буурч 17.1 их наяд төгрөг болов. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 1833 тэрбум төгрөг ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 2-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2020 оны 2-р сарын тойм гарлаа 2020, 4-р сар 10, Баасан гариг

Хоёрдугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 123 төгрөг буюу 4.7 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай харьцуулахад 12 төгрөг буюу 0.4 хувиар, өмнөх улирлаас 1.8 хувиар өсч 2756.50 төгрөг болов.  ...

Макро эдийн засгийн 2020 оны 1-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2020 оны 1-р сарын тойм гарлаа. 2020, 2-р сар 04, Мягмар гариг

Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2020 оны 1-р сарын байдлаар өмнөх сараас 1.2 хувиар өсч, өмнөх оны мөн үеэс 6.4 хувиар, оны эхнээс 2.1 хувь өсөв. Ингэж өсөхөд хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа, хувцас, бөс ...

Макро эдийн засгийн 2019 оны 12-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2019 оны 12-р сарын тойм гарлаа. 2020, 1-р сар 30, Пүрэв гариг

2019 оны гуравдугаар улирлын байдлаар Засгийн газрын нийт гадаад өр 7.3 тэрбум ам.доллар, Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 29.9 тэрбум ам.доллар болсон байна. Энэ нь өмнөх улирлаас ЗГ-ын өр 2% (127.5 сая ам.доллар)-иар өссөн ...

Макро эдийн засгийн 2019 оны 11-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2019 оны 11-р сарын тойм гарлаа. 2020, 1-р сар 02, Пүрэв гариг

Арваннэгдүгээр сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 123 төгрөг буюу 4.8 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай харьцуулахад 27 төгрөг буюу 1 хувиар, өмнөх улирлаас 1.3 хувиар өсч 2705.26 төгрөг болов. ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал