2023, 6-р сар 03, Бямба гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2021 оны 10-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2021 оны 10-р сарын тойм гарлаа 2021, 12-р сар 03, Баасан гариг

2021 оны аравдугаар сард нийт барааны эргэлт 13,169 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оны мөн үеэс 26.3 хувиар нэмэгдсэн бол экспорт өмнөх сараас 25.6 хувь нэмэгдэж, импорт өмнөх оны мөн үеэс 27.2 хувиар нэмэгдэж гадаад худалдааны тэнцэл 1878 сая ам.долларын ашигтай ...

Макро эдийн засгийн 2021 оны 9-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2021 оны 9-р сарын тойм гарлаа 2021, 11-р сар 03, Лхагва гариг

Нийт хадгаламж 2021 оны 9-р сард 19.2  их наяд төгрөг болж өмнөх сараас 34.1 тэрбум төгрөг буюу 0.2 хувиар нэмэгдсэн бол  өнгөрсөн оны мөн үеэс 14.9 хувиар буюу 2489.8 тэрбум төгрөгөөр өсөв. Тус сард төгрөгийн ...

Макро эдийн засгийн 2021 оны 8-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2021 оны 8-р сарын тойм гарлаа 2021, 10-р сар 01, Баасан гариг

2021 оны наймдугаар сард нийт  барааны эргэлт 10,101 тэрбум төгрөг буюу  өмнөх оны мөн үеэс 27.3 хувиар нэмэгдсэн бол экспорт өмнөх сараас 25.6 хувь нэмэгдэж, импорт өмнөх оны мөн үеэс 29.5 хувиар нэмэгдэж гадаад худалдааны ...

Макро эдийн засгийн 2021 оны 7-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2021 оны 7-р сарын тойм гарлаа 2021, 9-р сар 10, Баасан гариг

Долоодугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 12.56 төгрөг буюу 0.4 хувиар нэмэгдэж,  өмнөх сартай харьцуулахад 0.15 төгрөгөөр буурч  2848.97 төгрөг болов. 7-р сард гадаад валютын нөөц 4.5 тэрбум ...

Макро эдийн засгийн 2021 оны 6-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2021 оны 6-р сарын тойм гарлаа 2021, 7-р сар 27, Мягмар гариг

Нийт хадгаламж 2021 оны 6-р сард 19.3 их наяд төгрөг болж өмнөх сараас 186.8 тэрбум төгрөг буюу 1 хувиар нэмэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс 25.1 хувиар буюу 3865.4 тэрбум төгрөгөөр өсөв. Тус сард төгрөгийн ...

Макро эдийн засгийн 2021 оны 5-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2021 оны 5-р сарын тойм гарлаа 2021, 6-р сар 30, Лхагва гариг

Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2021 оны 5-р сарын байдлаар өмнөх сараас 0.7 хувиар нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 6.2  хувиар, оны эхнээс 6.3 хувь өсөв. Инфляцын түвшин 2021 оны 5 дугаар сард улсын хэмжээнд ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал