2023, 9-р сар 22, Баасан гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2022 оны 4-р сарын тойм гарлаа

2022 оны 6-р сар 02, Пүрэв гариг

ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2022 оны 4-р сард  өмнөх сараас 3.1 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 28.9  хувиар тус тус өсөж  22.7 их наяд төгрөг болов. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 2135 тэрбум төгрөг болж, өмнөх сараас 0.5 хувиар өсөж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.1 хувиар өссөн байна.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан