2020, 9-р сар 27, Ням гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2017 оны 7-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 7-р сарын тойм гарлаа 2017, 9-р сар 12, Мягмар гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 7-р сарын тойм гарлаа. ДНБ 2017 оны 2-р улирлын байдлаар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 4.5 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 398.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж эдийн засаг 5.6 ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 6-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 6-р сарын тойм гарлаа 2017, 7-р сар 31, Даваа гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 6-р сарын тойм гарлаа.ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2017 оны 6-р сард өмнөх сараас 1.5 хувиар нэмэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.4 хувиар нэмэгдэж 12.9 их наяд ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 5-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 5-р сарын тойм гарлаа 2017, 6-р сар 30, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 5-р сарын тойм гарлаа. Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2017 оны 5-р сард өмнөх сараас 0.3 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 4.4 хувиар өсч , өмнөх оны эцсээс 3.7 хувиар ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа 2017, 5-р сар 26, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа. ДНБ 2017 оны 1-р улирлын байдлаар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 3 их наяд төгрөгт хүрч,өмнөх оны мөн үеийнхээс 126.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж эдийн засгийн өсөлт 4.2 ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 3-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 3-р сарын тойм гарлаа 2017, 4-р сар 21, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 3-р сарын тойм гарлаа. ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2017 оны 3-р сард өмнөх сарынхаас 0.8 хувиар өсч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.2 хувиар нэмэгдэж 12.6 их ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 2-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 2-р сарын тойм гарлаа 2017, 3-р сар 27, Даваа гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 2-р сарын тойм гарлаа. 2016 оны дөрөвдүгээр улиралд Засгийн газрын нийт гадаад өр 4 тэрбум ам.доллар, Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 24.2 тэрбум ам.доллар болов. Дэлгэрэнгүй тайлантай танилцахыг хүсвэл ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал