2023, 9-р сар 21, Пүрэв гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2022 оны 5-р сарын тойм гарлаа

2022 оны 7-р сар 06, Лхагва гариг

Нийт хадгаламж 2022 оны 5-р сард 18.4  их наяд төгрөг болж өмнөх сараас 321.9 тэрбум төгрөг буюу 1.8 хувиар өссөн бол  өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 хувиар буюу 354.6 тэрбум төгрөгөөр өсөв. Тус сард төгрөгийн хадгаламж 14014.7  тэрбум төгрөг буюу өмнөх сараас 2.1  хувиар, валютын хадгаламж 4390.5 тэрбум төгрөг болж өмнөх сараас 0.7 хувиар нэмэгдэв.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан