2024, 5-р сар 25, Бямба гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2022 оны 9-р сарын тойм гарлаа

2022 оны 11-р сар 04, Баасан гариг

ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2022 оны 9-р сард өмнөх сараас 0.9 хувиар нэмэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.8 хувиар тус тус өсөж 22.9 их наяд төгрөг болов. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 2565 тэрбум төгрөг болж, өмнөх сараас 29.2 хувиар өсөж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.6 хувиар өссөн байна. Нийт зээлд эзлэх чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэл 11.1% байна.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан