2019, 10-р сар 21, Даваа гариг Шилэн данс

Мэдээ

БАНКУУДЫН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТОЙМ 2018 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛ
БАНКУУДЫН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТОЙМ 2018 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛ 2018, 8-р сар 27, Даваа гариг

2018 оны 2-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.Тоймд:1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд3. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэж эдгээр 13 банкны актив, зээл, хадгаламж ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 6-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2018 оны 6-р сарын тойм гарлаа 2018, 8-р сар 01, Лхагва гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 6-р сарын тойм гарлаа.Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2018 оны 6-р сарын байдлаар өмнөх сараас 0.5 хувиар нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 7.2 хувиар, оны эхнээс 5 хувь өсөв. Тус ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 5-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 5-р сарын тойм гарлаа. 2018, 6-р сар 29, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 5-р сарын тойм гарлаа. Тавдугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 7 төгрөг буюу 0.3 хувиар буурч, өмнөх сартай харьцуулахад 10 төгрөг буюу 0.4 ...

 “ДЭЛХИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2018” үр дүнгээр Монгол Улс 62-рт эрэмбэлэгдэв.
“ДЭЛХИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2018” үр дүнгээр Монгол Улс 62-рт эрэмбэлэгдэв. 2018, 6-р сар 19, Мягмар гариг

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн хамтрагч “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын судалгааны төв” (ДӨЧТ, IMD World Competitiveness Center)-ийн дэргэдэх “Олон улсын удирдлагын хөгжлийн хүрээлэн” (ОУУХХ)-ээс “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан 2018” судалгааны үр дүнгийн урьдчилсан ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 4-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 4-р сарын тойм гарлаа. 2018, 6-р сар 06, Лхагва гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 4-р сарын тойм гарлаа. ДНБ 2018 оны 1-р улирлын байдлаар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 3.2 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 17,061 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж эдийн засгийн өсөлт ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 1-р улирал
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 1-р улирал 2018, 5-р сар 31, Пүрэв гариг

2018 оны 1-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.Тоймд:1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд3. Банкууд дахь төв банк болон засгийн газрын үнэт цаас4. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал