2024, 2-р сар 28, Лхагва гариг Шилэн данс

"Эмэгтэй бизнес эрхлэгч" мэдээллийн товхимол, 2023 | Дугаар 4

2023 оны 11-р сар 29, Лхагва гариг

ЭЗБӨЧСТ-өөс Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд зориулан бэлтгэдэг мэдээллийн товхимлын 2023 оны 4 дүгээр дугаарыг танилцуулж байна. МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан