2024, 7-р сар 15, Даваа гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2018 оны 2-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2018 оны 2-р сарын тойм гарлаа 2018, 3-р сар 27, Мягмар гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 2-р сарын тойм гарлаа. Хоёрдугаар сард Улсын нэгдсэн төсвийн орлого өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 15.1 хувиар өсч, зарлага 4.9 хувиар буурч төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 73.1 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарав. ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 1-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2018 оны 1-р сарын тойм гарлаа 2018, 3-р сар 01, Пүрэв гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 1-р сарын тойм гарлаа. Нэгдүгээр сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 62 төгрөг буюу 2.5 хувиар буурч, өмнөх сартай харьцуулахад 7.7 төгрөг буюу 0.3 ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 12-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2017 оны 12-р сарын тойм гарлаа. 2018, 1-р сар 29, Даваа гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 12-р сарын тойм гарлаа. 2017 оны эхний арван хоёр сарын байдлаар нийт барааны эргэлт 10.5 тэрбум төгрөг буюу 27 хувиар өсөв. Экспорт өмнөх сараас 6.2 хувиар буурч, импорт өмнөх сараас ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 11-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2017 оны 11-р сарын тойм гарлаа. 2017, 12-р сар 28, Пүрэв гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 11-р сарын тойм гарлаа. Ам.долларын ханш өмнөх сараас харьцангуй буурав.Тус сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 14 төгрөг буюу 0.6 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 10-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 10-р сарын тойм гарлаа 2017, 11-р сар 27, Даваа гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 10-р сарын тойм гарлаа. Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2017 оны 10-р сард өмнөх сараас 0.4 хувиар нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 5.7 хувиар өсч, өмнөх оны эцсээс 6.9 хувиар ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 9-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2017 оны 9-р сарын тойм гарлаа. 2017, 10-р сар 26, Пүрэв гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 9-р сарын тойм гарлаа. 2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтэд Монгол Улсын хэмжээнд цэцэрлэг, сургуулийн насны 88,0605 гаруй хүүхдүүд суралцах байсан ч улсын цэцэрлэгт орж чадаагүй хүүхдийн тоо 57,373-т хүрсэн ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал