2024, 2-р сар 28, Лхагва гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2018 оны 5-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 5-р сарын тойм гарлаа. 2018, 6-р сар 29, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 5-р сарын тойм гарлаа. Тавдугаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 7 төгрөг буюу 0.3 хувиар буурч, өмнөх сартай харьцуулахад 10 төгрөг буюу 0.4 ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 4-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 4-р сарын тойм гарлаа. 2018, 6-р сар 06, Лхагва гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 4-р сарын тойм гарлаа. ДНБ 2018 оны 1-р улирлын байдлаар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 3.2 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 17,061 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж эдийн засгийн өсөлт ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 3-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 3-р сарын тойм гарлаа. 2018, 5-р сар 01, Мягмар гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 3-р сарын тойм гарлаа. Гуравдугаар сард Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2018 оны 3-р сард өмнөх сараас 0.9 хувиар нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 6.6 хувиар өсөв. Тус сард ингэж ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 2-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2018 оны 2-р сарын тойм гарлаа 2018, 3-р сар 27, Мягмар гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 2-р сарын тойм гарлаа. Хоёрдугаар сард Улсын нэгдсэн төсвийн орлого өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 15.1 хувиар өсч, зарлага 4.9 хувиар буурч төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 73.1 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарав. ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 1-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2018 оны 1-р сарын тойм гарлаа 2018, 3-р сар 01, Пүрэв гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 1-р сарын тойм гарлаа. Нэгдүгээр сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 62 төгрөг буюу 2.5 хувиар буурч, өмнөх сартай харьцуулахад 7.7 төгрөг буюу 0.3 ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 12-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2017 оны 12-р сарын тойм гарлаа. 2018, 1-р сар 29, Даваа гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 12-р сарын тойм гарлаа. 2017 оны эхний арван хоёр сарын байдлаар нийт барааны эргэлт 10.5 тэрбум төгрөг буюу 27 хувиар өсөв. Экспорт өмнөх сараас 6.2 хувиар буурч, импорт өмнөх сараас ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал