2022, 8-р сар 11, Пүрэв гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2018 оны 12-р сарын тойм гарлаа.

2019 оны 1-р сар 28, Даваа гариг

ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2018 оны 12-р сард өмнөх сараас 3 хувиар нэмэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 26.5 хувиар нэмэгдэж 17.2 их наяд төгрөг болов. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 1784 тэрбум төгрөг болж, өмнөх сараас 13.7 хувиар хасагдаж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 54.8 хувиар нэмэгдэв. Нийт зээлд эзлэх чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэл 10.3% байна. Дэлгэрэнгүй тайлантай танилцахыг хүсвэл энд дарна уу.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан