2022, 8-р сар 11, Пүрэв гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2018 оны 11-р сарын тойм гарлаа.

2019 оны 1-р сар 03, Пүрэв гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 11-р сарын тойм гарлаа. 2018  оны гуравдугаар улирлын байдлаар Засгийн газрын нийт гадаад өр 7 тэрбум ам.доллар, Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 27.9 тэрбум ам.доллар болсон байна. Энэ нь өмнөх улирлаас ЗГ-ын өр 2 хувь (109.1 сая ам.доллар), Улсын нийт гадаад өр 1% (230.2 сая ам.доллар)-иар тус тус өссөн байна. Дэлгэрэнгүй тайлантай танилцахыг хүсвэл энд дарна уу.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан