2024, 2-р сар 28, Лхагва гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро  эдийн засгийн 2018 оны 11-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 11-р сарын тойм гарлаа. 2019, 1-р сар 03, Пүрэв гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 11-р сарын тойм гарлаа. 2018  оны гуравдугаар улирлын байдлаар Засгийн газрын нийт гадаад өр 7 тэрбум ам.доллар, Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 27.9 тэрбум ам.доллар болсон байна. Энэ нь ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 10-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 10-р сарын тойм гарлаа. 2018, 12-р сар 07, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 10-р сарын тойм гарлаа. Аравдуаар сард Монголбанкны төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 105 төгрөг буюу 4.3 хувиар нэмэгдэж,  өмнөх сартай харьцуулахад 60 төгрөг буюу 2.4 хувиар ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 9-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 9-р сарын тойм гарлаа. 2018, 11-р сар 06, Мягмар гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 9-р сарын тойм гарлаа. Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2018 оны 9-р сарын байдлаар өмнөх сараас -0.1 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үеэс 5.7 хувиар, оны эхнээс 4.6 хувь өсөв.Тус ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 8-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 8-р сарын тойм гарлаа. 2018, 10-р сар 03, Лхагва гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 8-р сарын тойм гарлаа. 2018 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Засгийн газрын нийт гадаад өр 6.9 тэрбум ам.доллар, Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 27.7 тэрбум ам.доллар болсон байна. Энэ нь ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 7-р сарын тойм гарлаа.
Макро эдийн засгийн 2018 оны 7-р сарын тойм гарлаа. 2018, 8-р сар 31, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 7-р сарын тойм гарлаа.Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд өмнөх сараас 0.5 хувиар нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 7.7 хувиар, оны эхнээс 5.5 хувь өсөв. Тус сард ингэж өсөхөд хүнсний бараа, ...

Макро эдийн засгийн 2018 оны 6-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2018 оны 6-р сарын тойм гарлаа 2018, 8-р сар 01, Лхагва гариг

Макро эдийн засгийн 2018 оны 6-р сарын тойм гарлаа.Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2018 оны 6-р сарын байдлаар өмнөх сараас 0.5 хувиар нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 7.2 хувиар, оны эхнээс 5 хувь өсөв. Тус ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал