2021, 7-р сар 28, Лхагва гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2019 оны 5-р сарын тойм гарлаа.

2019 оны 6-р сар 28, Баасан гариг

2019 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар Засгийн газрын нийт гадаад өр 7.2 тэрбум ам.доллар, Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 29.5 тэрбум ам.доллар болсон байна. Энэ нь өмнөх улирлаас ЗГ-ын өр 1 хувь (79.7 сая ам.доллар), Улсын нийт гадаад өр 3% (778.6 сая ам.доллар)-иар тус тус өссөн байна. 

Дэлгэрэнгүй тайлантай танилцахыг хүсвэл

энд дарна уу.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан