2024, 7-р сар 15, Даваа гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2017 оны 8-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 8-р сарын тойм гарлаа 2017, 10-р сар 04, Лхагва гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 8-р сарын тойм гарлаа. Наймдугаар сард төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 254.4 төгрөг буюу 11.6 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай харьцуулахад 34 төгрөг буюу 1.4 хувиар ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 7-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 7-р сарын тойм гарлаа 2017, 9-р сар 12, Мягмар гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 7-р сарын тойм гарлаа. ДНБ 2017 оны 2-р улирлын байдлаар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 4.5 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 398.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж эдийн засаг 5.6 ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 6-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 6-р сарын тойм гарлаа 2017, 7-р сар 31, Даваа гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 6-р сарын тойм гарлаа.ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2017 оны 6-р сард өмнөх сараас 1.5 хувиар нэмэгдэж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.4 хувиар нэмэгдэж 12.9 их наяд ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 5-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 5-р сарын тойм гарлаа 2017, 6-р сар 30, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 5-р сарын тойм гарлаа. Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2017 оны 5-р сард өмнөх сараас 0.3 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 4.4 хувиар өсч , өмнөх оны эцсээс 3.7 хувиар ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа 2017, 5-р сар 26, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 4-р сарын тойм гарлаа. ДНБ 2017 оны 1-р улирлын байдлаар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 3 их наяд төгрөгт хүрч,өмнөх оны мөн үеийнхээс 126.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж эдийн засгийн өсөлт 4.2 ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал