2024, 7-р сар 15, Даваа гариг Шилэн данс

Инфографик

Макро эдийн засгийн 2017 оны 3-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 3-р сарын тойм гарлаа 2017, 4-р сар 21, Баасан гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 3-р сарын тойм гарлаа. ААН, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2017 оны 3-р сард өмнөх сарынхаас 0.8 хувиар өсч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.2 хувиар нэмэгдэж 12.6 их ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 2-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 2-р сарын тойм гарлаа 2017, 3-р сар 27, Даваа гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 2-р сарын тойм гарлаа. 2016 оны дөрөвдүгээр улиралд Засгийн газрын нийт гадаад өр 4 тэрбум ам.доллар, Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 24.2 тэрбум ам.доллар болов. Дэлгэрэнгүй тайлантай танилцахыг хүсвэл ...

Макро эдийн засгийн 2017 оны 1-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2017 оны 1-р сарын тойм гарлаа 2017, 3-р сар 09, Пүрэв гариг

Макро эдийн засгийн 2017 оны 1-р сарын тойм гарлаа. ДНБ 2016 оны 4-р улирлын байдлаар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр) 16 их наяд төгрөгт хүрч,өмнөх оны мөн үеийнхээс 65.6 тэрбумтөгрөгөөр нэмэгдэж эдийн засгийн өсөлт 1 хувиар ...

Макро эдийн засгийн 2016 оны 12-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2016 оны 12-р сарын тойм гарлаа 2017, 1-р сар 25, Лхагва гариг

Макро эдийн засгийн 2016 оны 12-р сарын тойм гарлаа. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2016 оны 11-р сард -18.6 сая ам.долларын сөрөг үр дүнтэй гарлаа. Дэлгэрэнгүй тайлантай танилцахыг хүсвэл энд дарна уу.

Макро эдийн засгийн 2016 оны 11-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2016 оны 11-р сарын тойм гарлаа 2016, 12-р сар 28, Лхагва гариг

Макро эдийн засгийн 2016 оны 11-р сарын тойм гарлаа. Тус сард төгрөгийн ам.доллартай харьцах нэрлэсэн дундаж ханш өнгөрсөн оны мөн үеэс 441 төгрөг буюу 22.1 хувиар нэмэгдэж, өмнөх сартай харьцуулахад 126.5 төгрөг буюу 5.5 хувиар ...

Макро эдийн засгийн 2016 оны 10-р сарын тойм гарлаа
Макро эдийн засгийн 2016 оны 10-р сарын тойм гарлаа 2016, 11-р сар 29, Мягмар гариг

Макро эдийн засгийн 2016 оны 10-р сарын тойм гарлаа. Дэлгэрэнгүй тайлантай танилцахыг хүсвэл энд дарна уу.

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал