2021, 7-р сар 28, Лхагва гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2019 оны 10-р сарын тойм гарлаа.

2019 оны 12-р сар 02, Даваа гариг

Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2019 оны 10-р сарын байдлаар өмнөх сараас 0.3 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үеэс 7.6 хувиар, оны эхнээс 5.1 хувь өсөв. Ингэж өсөхөд хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа, хувцас, бөс бараа, орон сууц, ус, цахилгаан, хийн болон бусад түлш, эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээний өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна. Дэлгэрэнгүй тайлантай танилцах бол энд дарна уу.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан