2022, 9-р сар 25, Ням гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 3-р улирал
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 3-р улирал 2018, 11-р сар 28, Лхагва гариг

2018 оны 2-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо. Тоймд: 1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм 2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд 3. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэж эдгээр 13 ...

БАНКУУДЫН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТОЙМ 2018 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛ
БАНКУУДЫН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТОЙМ 2018 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛ 2018, 8-р сар 27, Даваа гариг

2018 оны 2-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.Тоймд:1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд3. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэж эдгээр 13 банкны актив, зээл, хадгаламж ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 1-р улирал
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 1-р улирал 2018, 5-р сар 31, Пүрэв гариг

2018 оны 1-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.Тоймд:1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд3. Банкууд дахь төв банк болон засгийн газрын үнэт цаас4. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2017 оны 4-р улирал
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2017 оны 4-р улирал 2018, 4-р сар 09, Даваа гариг

2017 оны 4-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.Тоймд:1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд3. Онцлох булангаар банкуудын иргэд болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчаж ахуй нэгжүүдэд олгосон зээлийн талаар4. Капитал ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2017 оны 3-р улирал
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2017 оны 3-р улирал 2017, 11-р сар 22, Лхагва гариг

Банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо. Энэхүү тоймоор банкуудын аймгуудад олгосон ипотекийн зээлийг онцоллоо. 2017 оны 9-р сарын байдлаар Арилжааны банкнуудаас 21 аймгийн 25266 иргэн 767 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл авсан байна. Аймгуудад олгогдож байгаа ипотекийн ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2017 оны 2-р улирал
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2017 оны 2-р улирал 2017, 9-р сар 15, Баасан гариг

2017 оны 2-р улиралын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо. Энэ удаагийн тоймоор аймгуудын зээл болон хадгаламжийн талаар онцоллоо. Банкуудын 21 аймагт олгосон зээлийн үлдэгдэл 2016 оны эцсийн байдлаар 2,7 их наяд төгрөг байгаа бол хадгаламжийн ...

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал