2022, 5-р сар 27, Баасан гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 3-р улирал

2018 оны 11-р сар 28, Лхагва гариг

2018 оны 2-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.

Тоймд:

1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм

2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд

3. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэж эдгээр 13 банкны актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашгийн хэмжээ

4. Банкуудаас ЖДҮ эрхлэгч ААН болоно хувь хүнд олгосон зээлийн талаар товч мэдээлэл

Татах: Bank.report.mgl.18Q3.pdf

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан