2020, 12-р сар 05, Бямба гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 1-р улирал

2018 оны 5-р сар 31, Пүрэв гариг2018 оны 1-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.

Тоймд:

1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм

2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд

3. Банкууд дахь төв банк болон засгийн газрын үнэт цаас

4. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэж эдгээр 13 банкны актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашгийн хэмжээг харуулсан.

Татах: Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 1-р улирал

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан