2024, 2-р сар 28, Лхагва гариг Шилэн данс

Хамтран ажиллагч байгууллагууд

World competitiveness Center
World competitiveness Center 2017, 4-р сар 05, Лхагва гариг

Think-Asia
Think-Asia 2017, 4-р сар 04, Мягмар гариг

GFCC
GFCC 2016, 9-р сар 28, Лхагва гариг

Green Economy Coalition
Green Economy Coalition 2016, 9-р сар 28, Лхагва гариг

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2018 оны 4-р улирал