2018, 12-р сар 12, Лхагва гариг Шилэн данс

Жижиг слайд 2

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2017
Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2017 2017, 5-р сар 23, Мягмар гариг

pci2017

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын тайлан
Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын тайлан 2017, 4-р сар 21, Баасан гариг

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2014
Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2014 2015, 4-р сар 17, Баасан гариг

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2013
Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2013 2015, 4-р сар 17, Баасан гариг

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2012
Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2012 2013, 10-р сар 17, Пүрэв гариг

Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн төлөв байдлыг судалгаа

Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн төлөв байдлыг судалгаа