2024, 5-р сар 25, Бямба гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2017 оны 1-р улирал

2017 оны 7-р сар 17, Даваа гариг

2017 оны 1 улиралын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо. Энэхүү тоймоор банкны салбарын талаарх мэдээ болон банкуудын актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашигт өмнөх улирал, жилтэй харьцуулахад ямар өөрчлөлт гарсаныг харж болно. Мөн энэ улиралын тайланд хөдөлгөөнт банкны хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулсан.

Та доорх холбоосоор тоймыг татна уу.
Банкуудын өрсөлдөөний тойм 1-р улирал, 2017
МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан