2024, 5-р сар 25, Бямба гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2016 оны 4-р улирал

2017 оны 5-р сар 15, Даваа гариг

2016 оны 4 улиралын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо. Энэхүү тоймоор банкны салбарын талаарх мэдээ болон банкуудын актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашигт өмнөх улирал, жилтэй харьцуулахад ямар өөрчлөлт гарсаныг харж болно. Мөн энэ улиралын тайланд банкуудын зээл олголтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулсан.

2016 оны 4-р улирал дэлгэрэнгүй


МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан