2024, 5-р сар 25, Бямба гариг Шилэн данс

Өрсөлдөх чадвар, бизнесийн орчныг сайжруулах замын зураглал боловсруулах нь

2013 оны 9-р сар 27, Баасан гариг

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс санаачлан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, АНУ-ын ОУХА-ийн Бизнесийг дэмжих санаачилга төсөл, Азийн хөгжлийн банк, Монголын Бизнесийн зөвлөл болон Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран “Өрсөлдөх чадвар, бизнесийн орчныг сайжруулах замын зураглал” боловсруулах ажлын хүрээнд бизнесийн орчныг сайжруулахын тулд засгийн газар үйл ажиллагааныхаа эхний жилд хэрэгжүүлэх боломжтой, зардал багатай, үр нөлөө өндөртэй тодорхой шинэчлэлүүдийг хэрэгжүүлэх замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бизнесийн таатай орчныг бий болгох, улс орны өрсөлдөх чадварыг сайжруулах чиглүүлэхэд бидний ажлын зорилго юм. Энэ хүрээнд бизнес эрхлэгчдийн дунд санал асуулга явуулж, бизнес эрхлэгчид, төр засгийн төлөөлөл оролцсон 2 удаагийн дугуй ширээний хэлэлцүүлэг зохион байгуулж бизнес эрхлэгчдийн санал бодолд тулгуурлан тодорхойлсон, шинэ Засгийн газар үйл ажиллагааныхаа эхний жилд хэрэгжүүлэх боломжтой, зардал багатай, үр нөлөө өндөртэй 10 шинэчлэлийг тусгасан баримт бичгийг боловсруулаад байна.

 • МОНГОЛД БИЗНЕС ЭРХЛЭЛТИЙГ ХЯЛБАРШУУЛСАН БАЙДАЛ НЭГ ЖИЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ тайлан PDF үзэх/татах
 • Үил ажиллагааны төлөвлөгөө-Эдиин засгиин төрөлжилт PDF үзэх/татах
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-Төрийн үйлчилгээг сайжруулж, авилгыг бууруулах PDF үзэх/татах
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-Гадаад худалдаа-Гаалийн байгууллага PDF үзэх/татах
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-Бизнес эхлүүлэх PDF үзэх/татах
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө- Хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах PDF үзэх/татах
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө- Боловсрол PDF үзэх/татах
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө- Барилгын зөвшөөрөл авах PDF үзэх/татах
 • Үйл ажиллагаа- Татвар төлөлт PDF үзэх/татах
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах PDF үзэх/татах
 • 1-р хэлэлцүүлэг Өрсөлдөх чадварыг сайжруулах шинэчлэлийн бусад боломж- Д.Жаргалсайхан PDF үзэх/татах

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан