2024, 6-р сар 23, Ням гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2022 оны 11-р сарын тойм гарлаа.

2022 оны 12-р сар 28, Лхагва гариг

2022 оны 11-р сарын "Макро эдийн засгийн тойм" танилцуулж байна. Монгол Улсын нийт гадаад өрийн хэмжээ 2022 оны 3-р улирлын байдлаар 32.45 тэрбум ам.доллар байна. Үүнийг бүтцээр нь задалвал Монгол Улсын Засгийн газрын нийт өрийн хэмжээ 24% буюу 7.6 тэрбум ам.доллар байгаа нь өмнөх улирлаас 443 сая ам.доллараар буурсан байна.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан