2024, 5-р сар 25, Бямба гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2022 оны 10-р сарын тойм гарлаа

2022 оны 12-р сар 02, Баасан гариг

Нийт хадгаламж 2022 оны 10-р сард 17 их наяд төгрөг болж өмнөх сараас 95.3 тэрбум төгрөг буюу 0.6 хувиар буурсан бол  өнгөрсөн оны мөн үеэс 9.5 хувиар буюу 478.6 тэрбум төгрөгөөр буурав. Тус сард төгрөгийн хадгаламж 12444 тэрбум төгрөг буюу өмнөх сараас 1 хувиар буурч, валютын хадгаламж 4642 тэрбум төгрөг болж өмнөх сараас 0.6 хувиар нэмэгдэв. Үүнээс төгрөгийн хадгаламж 73 хувь, валютын хадгаламж 27 хувийг эзэлж байна. Харин өнгөрсөн оны мөн үеэс  төгрөгийн хадгаламж 16.5 хувиар буурсан бол валютын хадгаламж 16.8 хувииар нэмэгджээ.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан