2024, 5-р сар 25, Бямба гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2020 оны 4-р улирал

2021 оны 9-р сар 06, Даваа гариг

2020 оны 4-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.

Тоймд:

1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм

2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд

3. Онцлох: КОВИД-19 цар тахлын эсрэг Монголбанкаас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

4. Капитал банкнаас бусад 12 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэсэн 12 банкны актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашгийн хэмжээ

татах: Bank-report-2020Q4_mon.pdfМУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан