2022, 5-р сар 27, Баасан гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2019 оны 2-р улирал

2019 оны 8-р сар 19, Даваа гариг

2019 оны 2-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.

Тоймд:

1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм

2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд

3. Онцлох: Уул уурхайн салбарт олгосон банкны зээл

4. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэсэн 13 банкны актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашгийн хэмжээ

татах: bank-report-2019Q2.pdf

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан