2024, 7-р сар 15, Даваа гариг Шилэн данс

2012 оны III улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм

2013 оны 2-р сар 22, Баасан гариг

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв (ЭЗБӨЧСТ)-өөс улирал бүр боловсруулан гаргадаг “Банкуудын өрсөлдөөний 2012 оны III-р улирлын тойм”-д Хас Банкны Пассивийн төрлийн өгөгдлийг санамсаргүй алдаатай оруулсанд хүлцэл өчье. Энэхүү алдааг засан шинэчлэн гаргасан тоймыг нийтэлж байна.

 2012 оны III улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм / Татах /

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан