2024, 7-р сар 15, Даваа гариг Шилэн данс

Ногоон эдийн засгийн бодлогын дүн шинжилгээ (2018)

2019 оны 6-р сар 27, Пүрэв гариг

“Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн бодлогын дүн шинжилгээний тайлан”-д ус, эрчим хүч, барилга, хатуу хог хаягдал гэсэн дөрвөн салбарын бодлогын болон хууль эрх зүйн орчны талаарх ерөнхий мэдээллийг нэгтгэн гаргаж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам болон Миллениум Институтийн хамтран боловсруулсан Т21 загварыг ашиглан бодлогын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтуудын биелэлт, ногоон эдийн засагт хөрөнгө оруулснаар ямар үр дүн гарах боломжтойг харуулсан хувилбаруудыг тодорхойлсноороо чухал ач холбогдолтой юм.

Татах: gepa_mon.pdf


МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан