2021, 10-р сар 18, Даваа гариг Шилэн данс

Дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадварын тайлан 2021

2021 оны 10-р сар 04, Даваа гариг

Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төв (ДӨЧТ) нь “Дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадварын тайлан 2021”-г эрхлэн гаргалаа. Тус тайланд нийт 64 улс багтсан бөгөөд Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн зүгээс Монгол Улсын мэдээллийг нэгтгэн гаргадаг, албан ёсны түнш байгууллагаар ажилладаг билээ.

Тус судалгааны аргачлалын хувьд дижитал ертөнцийн өрсөлдөх чадварыг мэдлэг, технологи, ирээдүйд бэлэн байдал гэсэн гурван үндсэн шалгуурт суурилан 9 дэд хүчин зүйлс хуваагдаж нийтдээ 52 үзүүлэлтээр тодорхойлсон байна. 52 үзүүлэлтээс 32 нь статистик судалгаанд суурилдаг бол үлдсэн 20 үзүүлэлт нь санал асуулгаас бүрддэг. Тайлангаас бид аль улс засгийн газар, бизнес, нийгмийн орчинд аль улс дижитал технологийн нээлт хийн хөгжүүлж, шинэчилж буй цаашлаад технологид хэрхэн дасан зохицож байгааг харах боломжтой юм.

Тайлангийн үр дүнгээс харахад дижитал өрсөлдөх чадварын индексээр тэргүүлсээр ирсэн АНУ 100 оноотойгоор эрэмбээ хэвээр хадгалж 1-рт эрэмбэлэгдсэн бол өнгөрсөн онуудад 2 дугаарт эрэмбэлэгдэж байсан Сингапур улс 5 руу ухарч харин 5-т эрэмбэлэгдэж байсан Хонгконг 2-т, Швед улс өнгөрсөн жилээс нэг байр дээшилж 3 дугаарт Дани нэг байр ухарч 4-т, Швейцарь улс 6-рт, Нидерланд 7-рт эрэмбэлэгдсэн хэвээр бол Тайвань 3 байр урагшилж 8-рт эрэмбэлэгдсэн ирсэн байна. Норвеги улс сүүлийн 3 жил дарааллан 9-рт байгаа бол Арабын Нэгдсэн Эмират улс 4 байр урагшилж 10рт орсоноор дижитал өрсөлдөх чадвараараа дэлхийг тэргүүлж байгаа 10 улсыг бүрдүүлж байна.

Монгол Улсын дижитал өрсөлдөх чадвар

Монгол Улсын дижитал өрсөлдөх чадвар эрэмбийн хувьд 64 орноос өмнөх онтой харьцуулахад эрэмбийн хувьд ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй 62-д эрэмбэлэгдсэн хэвээр байгаа боловч ерөнхий оноогоороо өнгөрсөн жилийн 43,68 онооноосоо 40,69 болж буурсан. Бидний ард энэ жил тайланд шинээр орж ирсэн Ботсвана улс болон Венесуэл улсууд орсон байна.

Дижитал өрсөлдөх чадварын үндсэн гурван бүлгийн эрэмбэ

Үндсэн 3 шалгуур үзүүлэлтээр нь харвал бид мэдлэг гэсэн бүлгээр өнгөрсөн жилтэй адилхан 58-т эрэмбэлэгдсэн бол технологиор 1 байр, ирээдүйд бэлэн байдал гэсэн үзүүлэлтээр 3 байр тус тус ухарчээ.

Дижитал өрсөлдөх чадварын дэд бүлгүүдийн эрэмбэ

Дижитал өрсөлдөх чадварын дэд бүлгүүдийн эрэмбэд “Боловсрол ба сургалт”, “Дасан зохицох чадвар” гэсэн дэд бүлгүүд хамгийн дээгүүр эрэмбэлэгдсэн бол “Бизнесийн овсгоо”, “Мэдээлэл технологийн байгууллагуудын төвлөрөл” “ШУ-ы байгууллагуудын төвлөрөл”зэрэг дэд бүлгүүд хойгуур эрэмбэлэгджээ. Өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 9 дэд бүлгээс капитал, бизнесийн орлого, технологийн орчин гэсэн 3 дэд бүлгээс бусад бүлгүүд өссөн дүнтэй байна.

Өнгөрсөн жилүүдийн судалгаануудад ч тэр эмэгтэй судлаачдын тоо, ажилчдаа сургалтанд хамруулах, боловсролын зэрэгтэй эмэгтэйчүүд, харилцаа холбооны салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт, ухаалаг утас хэрэглэгчдийн тоо гэсэн үзүүлэлтүүдээрээ манай улс дээгүүр жагсдаг. 2021 оны тайланд ч мөн адил эдгээр үзүүлэлтүүдээр хамгийн дээгүүр жагссан байна. Харин дижитал өрсөлдөх чадварын оноо буурахад мэдлэгийн солилцоо, кибер аюулгүй байдал, олон улсын туршлага, оюуны өмчийн зохицуулалт, судалгаа шинжилгээнд зарцуулсан хөрөнгө зэрэг үзүүлэлтүүдээрээ сүүл мушгиж байгаа нь нөлөөлсөн байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ДАВУУ БОЛОН СУЛ ТАЛУУД

Мэдлэг

Давуу тал

Эрэмбэ

Мэдлэг

Сул тал

Эрэмбэ

1

Эмэгтэй судлаачид

10

1

Олон улсын туршлага

63

2

Ажилчдаа сургалтанд хамруулах

17

2

Өндөр технологийн патент олгох

63

3

Боловсролын зэрэгтэй эмэгтэйчүүд

23

3

Судалгаа, шинжилгээнд зарцуулсан хөрөнгө

61

4

Шинжлэх ухааны чиглэлээр төгсөгчид

27

4

Хотуудын менежмент

61

Технологи

Эрэмбэ

Технологи

Эрэмбэ

1

Харилцаа холбооны салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт

14

1

Оюуны өмчийн зохицуулалт

63

2

Шинээр бизнес эхлүүлэх

43

2

Банк ба санхүүгийн үйлчилгээ

62

3

Өргөн долгионы сүлжээний тархалт

43

3

ШУ-ы судалгааны хууль эрх зүйн орчин

62

4

Гэрээний биелэлт

44

4

Венчур хөрөнгө

61

Ирээдүйд бэлэн байдал

Эрэмбэ

Ирээдүйд бэлэн байдал

Эрэмбэ

1

Ухаалаг утас хэрэглэгчид

14

1

Мэдлэгийн солилцоо

64

2

Даяаршилд хандах хандлага

43

2

Кибер аюулгүй байдал

63

3

3

Big data ашиглалт ба шинжилгээ

62

4

4

Төр хувийн хэвшлийн түншлэл

60

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан