2024, 7-р сар 15, Даваа гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2021 оны 1-р улирал

2021 оны 10-р сар 06, Лхагва гариг

2021 оны 1-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.

Тоймд:

1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм

2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд

3. Онцлох: КОВИД-19 цар тахлын эсрэг Монголбанкаас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

4. Капитал болон Кредит банкнаас бусад 12 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэсэн 11 банкны актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашгийн хэмжээ

татах: Bank-report-2021Q1_mon.pdfМУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан