2024, 7-р сар 15, Даваа гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2020 оны 3-р улирал

2021 оны 4-р сар 20, Мягмар гариг

2020 оны 3-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.

Тоймд:

1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм

2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд

3. Онцлох: КОВИД-19 цар тахлын эсрэг Монголбанкаас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

4. Капитал банкнаас бусад 12 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэсэн 13 банкны актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашгийн хэмжээ

татах: Bank-report-2020Q3_mon.pdfМУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан