2021, 9-р сар 19, Ням гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2020 оны 2-р улирал

2020 оны 7-р сар 10, Баасан гариг

2020 оны 2-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.

Тоймд:

1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм

2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд

3. Онцлох: КОВИД-19 цар тахлын эсрэг Монголбанкаас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

4. Капитал банкнаас бусад 12 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэсэн 13 банкны актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашгийн хэмжээ

татах: Bank-report-2020Q2_mon.pdf



МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан