2024, 7-р сар 15, Даваа гариг Шилэн данс

Банкны секторын улирал тутмын өрсөлдөөний тойм - 2011/II

2011 оны 8-р сар 30, Мягмар гариг

Манай төвөөс Монголын банкны секторын улирал тутмын өрсөлдөөний тоймыг бэлтгэж байгаа бөгөөд анхны хувилбарыг 2011 оны 2-р улирлын байдлаар хүргэж байна. Уг тоймд Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй арилжааны банкуудын хөрөнгө, өр төлбөрийн үзүүлэлтүүдийг харьцуулах замаар үнэлэлт дүгнэлт өглөө. Та бүхэн тоймын цаашдын дугааруудад өөр ямар мэдээлэл оруулахыг хүсч байгаа болон санал, шүүмжээ манай цахим шуудан ( info@ecrc.mn) эсвэл утсаар ирүүлж болно. Бид таны санал, шүүмжийн дагуу судалгаагаа улам сайжруулан ажиллах болно. Тоймыг бүрэн эхээр нь эндээс татаж авна уу.

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан