2017, 6-р сар 23, Баасан гариг Шилэн данс

Шилэн данс
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 19 дүгээр хавсралт

Арван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнгээр улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж нь нийт төсөвт өртөг, хэрэгжилтийн явц, үе шат, зарлага, санхүүжилтийн мэдээллийг улирал бүр холбогдох маягтын дагуу мэдээлэх үүргийг хүлээнэ.

(Хуулийн 6.4.4 заалтын хүрээнд)

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэрНийт төсөвт өртөг (төг)Хэрэгжилтийн явцҮе шатЗарлага (төг) Санхүүжилтийн мэдээлэл Он сар
1ГХУС санхүүжилт20,000,000Хэрэгжиж байгаа
20,000,000 Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 2016-04-08

Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн төлөв байдлыг судалгаа

Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн төлөв байдлыг судалгаа