2022, 1-р сар 17, Даваа гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2019 оны 4-р улирал

2020 оны 4-р сар 06, Даваа гариг


2019 оны 4-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.

Тоймд:

1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм

2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд

3. Онцлох: Тэтгэврийн зээл

4. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэсэн 13 банкны актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашгийн хэмжээ

татах: Bank-report-2019Q4_mon.pdf

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан