2020, 8-р сар 07, Баасан гариг Шилэн данс

"Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан 2019"-д Монгол Улс

2019 оны 8-р сар 27, Мягмар гариг

ЭЗБӨЧСТ нь ОУУХХ-ийн дэргэдэх Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төвтэй хамтран Монгол Улсаа дэлхийн сайн жишигтэй харьцуулах замаар өрсөлдөх давуу талаа онцлох, сул талуудаа олж харах, улмаар зорилго, зорилтуудаа тодорхойлох чиглэлээр өрсөлдөх чадварын иж бүрэн тайланг 2010 оноос гаргасан. "Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан 2019"-д нийт дүнгээр Монгол Улс 63 улсаас 62-т эрэмбэлэгдсэн юм. Тэгвэл энэхүү тайланд орсон зөвхөн Монгол Улсын талаарх тусгай хэсгийг хүргэж байна. 

Татах: IMD.Mongolia.2019.pdf

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан