2021, 7-р сар 28, Лхагва гариг Шилэн данс

Макро эдийн засгийн 2020 оны 1-р сарын тойм гарлаа.

2020 оны 2-р сар 04, Мягмар гариг

Хэрэглээний үнийн индекс улсын хэмжээнд 2020 оны 1-р сарын байдлаар өмнөх сараас 1.2 хувиар өсч, өмнөх оны мөн үеэс 6.4 хувиар, оны эхнээс 2.1 хувь өсөв. Ингэж өсөхөд хүнсний бараа, согтууруулах бус ундаа, хувцас, бөс бараа, орон сууц, ус, цахилгаан, хийн болон бусад түлш, эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээний өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Дэлгэрэнгүй танилцах бол энд дарна уу.МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан