2022, 5-р сар 27, Баасан гариг Шилэн данс

Банкуудын өрсөлдөөний тойм 2019 оны 3-р улирал

2020 оны 2-р сар 14, Баасан гариг

2019 оны 3-р улирлын банкуудын өрсөлдөөний тойм бэлэн боллоо.

Тоймд:

1. Банкны салбарын мэдээ мэдээллийн тойм

2. Монголбанкнаас гаргадаг банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд

3. Онцлох: Орон нутгийин зээл олголт

4. Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэсэн 13 банкны актив, зээл, хадгаламж ба харилцах, ашгийн хэмжээ

татах: Bank-report-2019Q3_mon.pdf

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан